Written by 8:15 am Porady

Remonty dróg – jaki zakres prac mogą obejmować?

Remonty dróg mogą być skomplikowanym czasochłonnym przedsięwzięciem wymagającym wyznaczenia objazdów na kilka tygodni albo chwilowym utrudnieniem w ruchu, po którym wszystko szybko wraca do normy. Od czego to zależy? Od zakresu wykonywanych prac. Co mogą obejmować roboty drogowe?

Budownictwo drogowe, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się budowaniem dróg, ale również chodników, parkingów, placów, mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, tuneli, estakad i elementów infrastruktury towarzyszącej, np. sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej czy małej architektury. Ponadto, obejmuje również naprawianie i bieżące utrzymanie szlaków komunikacyjnych o różnej nawierzchni.

Jak mogą wyglądać remonty dróg?

Modernizacja drogi

Jeśli mówimy o modernizacji, wszystko zależy od tego, co dokładnie ma być zmienione. Czasami przeprowadzane są wyłącznie prace związane z wyrównaniem i utwardzaniem nawierzchni, czasami dobudowuje się pobocze i tworzy system odwodnienia albo wydziela ścieżki rowerowe, a w jeszcze innych przypadkach montuje oświetlenie i sygnalizację świetlną.

Każda ingerencja, która poprawia jakość drogi to modernizacja.

Remonty cząstkowe

Na polskich drogach, zwłaszcza w miastach, najczęściej można zaobserwować roboty drogowe związane z uzupełnianiem nawierzchni. Są to tak zwane remonty cząstkowe. Przeprowadza się je na nawierzchniach bitumicznych. Polegają na usuwaniu uszkodzeń – ubytków, kolein, zapadnięć i innych nierówności – które zagrażają bezpieczeństwu ruchu.

Taki remont rozpoczyna się od wyznaczenia powierzchni, na której odbędą się prace i jej dokładnego oczyszczenia. Następnie tę powierzchnię oskarduje się, żeby uzyskać boczne ściany pionowe i oskardowany tłuczeń układa się na dnie. Na niego wysypuje się nowy tłuczeń, zagęszcza go i pokrywa łatą.

Odtworzenia nawierzchni

W przypadku, gdy drogę należało zerwać, aby móc np. naprawić sieć instalacyjną znajdującą się w gruncie albo przeprowadzić niezbędne wykopy pod kanalizację, po zakończeniu prac wykonuje się tak zwane odtworzenie nawierzchni. Co to znaczy? Doprowadza się nawierzchnię do takiego wyglądu jak przed pracami lub do lepszego.

Zazwyczaj odpowiada za to firma, która zajmuje się naprawą. To ona zwraca się do przedsiębiorstwa z branży budowlanej, takiego jak np. Radpol (https://rad-pol.pl), aby przywrócił konstrukcje drogowe i konstrukcje powierzchni przemysłowych do pierwotnego stanu.

Równanie nawierzchni nieutwardzonych

Remonty dróg to także równanie nawierzchni nieutwardzonych. Drogi nieutwardzone, pokryte żwirem, ziemią i piaskiem z czasem ulegają uszkodzeniu. Jedynym sposobem na nich naprawę jest uzupełnienie ubytków odpowiednim kruszywem i wyrównanie całości tak, aby poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z nich na co dzień.

Czasami dodatkowo instaluje się systemy odprowadzania wód gruntowych i opadowych, żeby zmniejszyć erozję.

Wykonywanie przepustów drogowych

Budowa dróg i ich remonty w niektórych przypadkach obejmują również wykonywanie przepustów lub ich modernizację. Przepusty stosuje się m.in. po to, żeby umożliwić lepszy przepływ cieków wodnych, stworzyć przejścia dla małych zwierząt czy przestrzeń do przebiegu instalacji technicznych.

Artykuł partnera

Źródło zdjęć https://www.envato.com

(Visited 44 times, 1 visits today)
Close
VGH.pl